certyfikat iso
Informacje dla wykonawcy KNR Katalogi Nakładów Rzeczowych

KNR Katalogi Nakładów Rzeczowych

Katalog Nakładów Rzeczowych

Katalog podzielony jest na część ogólną, założenia ogólne i trzy rozdziały obejmujące założenia szczegółowe do rozdziału oraz tablice nakładów norm kosztorysowych.

POBIERZ KNR Farby KABE K-29 (pdf)

Pobierz założenia ogólne i spis treści (pdf)


Rozdział 01. Roboty budowlane przy wykonywaniu systemów ociepleń KABE THERM w technologii Farby KABE

 Pobierz  Rozdział 01 KNR K-29 KABE 

Katalog Nakładów Rzeczowych KNR K-29 „Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE” obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z wykorzystaniem produktów i rozwiązań firmy Farby KABE Polska Sp. z o.o.
Katalog stanowi podstawę do sporządzania części rzeczowej kosztorysów szczegółowych na roboty budowlane z wykorzystaniem produktów firmy Farby KABE Polska Sp. z o.o. KNR K-29 może być wykorzystany do:
 • planowania, rozliczania i kontroli zużycia materiałów,
 • planowania, rozliczania i kontroli nakładów robocizny,
 • planowania, rozliczania i kontroli nakładów sprzętu.
Nakłady robocizny, materiałów i pracy sprzętu potrzebnych do wykonania poszczególnych robót objętych katalogiem zawarte są w ponumerowanych tablicach.
 • Tablica 0101. Przygotowanie podłoża
 • Tablica 0102. Przyklejenie płyt ze styropianu
 • Tablica 0103. Przyklejenie płyt z elewacyjnej wełny mineralnej
 • Tablica 0104. Przyklejenie płyt z lamelowej wełny mineralnej
 • Tablica 0105. Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych
 • Tablica 0106. Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt wełny mineralnej za pomocą łączników mechanicznych
 • Tablica 0107. Wykonanie warstwy zbrojonej
 • Tablica 0108. Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie PERMURO wykonywane na gotowym podłożu
 • Tablica 0109. Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe polikrzemianowe wyprawy tynkarskie NOVALIT T wykonywane na gotowym podłożu
 • Tablica 0110. Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie ARMASIL T wykonywane na gotowym podłożu
 • Tablica 0111. Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie MINERALIT T wykonywane na gotowym podłożu

 

Rozdział 02. Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM w technologii Farby KABE

 Pobierz  Rozdział 02 KNR K-29 KABE
 

Założenia ogólne i szczegółowe zawierają:

 • zakres stosowania nakładów rzeczowych objętych tablicami,
 • założenia kalkulacyjne, wyjaśnienia uzupełniające do kosztorysowania robót,
 • zasady przedmiarowania.

Pobierz założenia ogólne i spis treści (pdf)

POBIERZ KNR w całości (pdf)

 • Tablica 0201. Ocieplenie ścian budynków w systemie KABE THERM
 • Tablica 0202. Ocieplenie ścian budynków w systemie KABE THERM NV
 • Tablica 0203. Ocieplenie ścian budynków w systemie KABE THERM NV KLIMA
 • Tablica 0204. Ocieplenie ścian budynków w systemie KABE THERM/LAMITHERM
 • Tablica 0205. Ocieplenie ścian budynków w systemie KABE THERM SM z wykonaniem elewacyjnej powłoki malarskiej
 • Tablica 0206. Ocieplenie ścian budynków w systemie KABE THERM WM
 • Tablica 0207. Ocieplenie ścian budynków w systemie KABE THERM WMM z wykonaniem elewacyjnej powłoki malarskiej
Katalog nie dotyczy robót wykonywanych w sposób odbiegający od warunków organizacyjno-technicznych i technologicznych przyjętych w katalogu.  

Rozdział 03. Roboty wykończeniowe w technologii Farby KABE

 Pobierz  Rozdział 03 KNR K-29 KABE
 

Roboty nie ujęte w katalogu kalkuluje się na podstawie nakładów podanych w innych, odpowiednich KNR.
 • Tablica 0301. Przygotowanie podłoża pod elewacyjną powłokę malarską
 • Tablica 0302. Malowanie powierzchni zewnętrznych przy użyciu pędzla lub wałka
 • Tablica 0303. Malowanie powierzchni zewnętrznych przy użyciu natrysku mechanicznego
 • Tablica 0304. Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie PERMURO AKORD wykonywane na gotowym podłożu przy użyciu natrysku mechanicznego
 • Tablica 0305. Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie MARMURIT wykonywane na gotowym podłożu
 • Tablica 0306. Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe krzemianowe wyprawy tynkarskie CALSILIT T wykonywane na gotowym podłożu
KNR 29 Farby KABE - Opis produktów Farby KABE  POBIERZ KNR w całości (pdf)
                     
 


drukujdrukuj | dodaj do notatnikadodaj do notatnika